آشنایی با هواپیمای P-۸ – آمریکا

لقب این هواپیما که پوسایدون است، صیت یکی از صنم های یونان باستان، بوسیله معنای خدای دریاها و آب های شور و شیرین است.

P-۸ بدوی هواپیمای عزاداری دریایی جهان است که بخاطر عملیات مشترک با هواپیمای بدون سرنشین مخلوق شده است و نیروی دریایی آمریکانیز بوسیله عقب ابداع هماهنگی اجرای عملیات بین این هواپیما و نسخه دریایی پهپاد گلوبال هاوک یعنی MQ-۴C است.

در واقع پهپاد گلوبال هاوک از داخل هواپیمای P-۸ هدایت می شود و تصاویر دوربین و رادار گلوبال هاوک در P-۸ اخذ می شود.

این هواپیما که پهلو زمینه پلتفرم هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ باریک شده است برای جایگزینی با هواپیماهای گشت دریایی P-۳ اوریون بوسیله نوکری درون آمده و از سال ۲۰۱۵ به تدریج جایگزین این جت شد.

P-۸ که دارای قد استحکام شده ای به مشیت پرواز در بلندی پایین است، دارای موتور توربورفن CFM۵۶-۷B است که هرکدام ۲۷۰۰۰ پوند نیروی دفع کردن را برای آن ایجاد می کند و این غلبه موتور بیشینه سرعت ۹۰۷ کیلومتر کنار ساعت و سرما ۸۳۰۰ کیلومتری را تو حالت غیرمسلح و ۲۵۰۰ کیلومتری در حالت مسلح را برای آن به وجود می آورد.

این هواپیما بوسیله غیر از دو خلبان، دارای پنج خدمه و اپراتور دستگاه های راداری و تسلیحاتی است. از جمله فردی های این هواپیما، قابلیت های جاسوسی آن است که می تواند تمام اطلاعات جمع آوری شده را برای واحدهای ارتش آمریکا قرین ستادهای فرماندهی، ناوها، بالگردهای ضد زیردریایی و زیردریایی ها ارسال بطی ء.

پوسایدون همچنین در مبنا تجهیزات الکترونیک و جنگ الکترونیک نیز از سامانه های هشداردهنده و اخلالگری چون هشداردهنده فروسرخ برای نزدیک شدن موشک های حرارتی، سامانه اخلالگر فروسرخ برای موشک های حرارتی، پرتابگرهای چف و فلر برای فریب موشک های راداری، سامانه های مدریت هیاهو الکترونیک و جمع آوری سیگنال های الکترونیکی و انواع کاونده های مغناطیسی و اپتیکی برای کشف زیردریایی ها و اهداف دریایی است.

این هواپیما همچنین می تواند انواع جنگ افزار را از جمله بمب های ضد زیردریایی و اژدر حمل درنگ و تو مقر غل زیر بال حزن می تواند ریه موشک هارپون و یاد دیگر موشک های فضا بوسیله سطح را حمل کند. همچنین استعداد حمل موشک های کروز، از این جت یک سکوی پرتاب موشک کروز درون محیط نیز ساخته است.

ذات: فارس