آرشیو ماهانه: جولای 2019

متقاعد کردن دیگران با ۶ روشی که صحبت هایتان را باورپذیر می کند

انواع گوناگونی از مطالب پشتیبان وجود دارد که فدایی از آنها برای بحث های منطقی مناسب ترند و فداکار دیگر مفت بحث های احساسی هستند. شماری مطالب پشتیبان هستند که هرکدام مزایا و معایب خود را دارند. اما هر مطلبِ پشتیبانی بخاطر همه ی موقعیت ها سودمند خواه مؤثر نیست؛ بلکه هریک موقعیت مناسب خود را دارند. شواهد علمی شواهد علمی، شواهدی…

چطور با ناامنی و حسادت در ربط عاطفی برخورد کنیم؟

بخاطر همهٔ ما پیش آمده که برده هیولای حسادت شویم! هیچ کس از چنین احساسی خوشش نمی آید؛ بوسیله ویژه اگر در ارتباط عاطفی باشد. پس چطور می توانیم به خشکی امدن این حس غلبه کنیم و مناسبت ٔ عاطفی شاد و سالمی داشته باشیم؟ معارفه خوب اینکه هرچند شاید قدیم آسان نباشد، ولی بی تردید، قدرت به خشکی امدن احساس حسادت،…

داخل خانه خودتان عروج کنید

بوسیله گزارش خبرگزاری نرمی بوسیله نقل از نیواطلس، این خانه توسط شریک مینت تینی هوس ساخته شده و بر خلاف مسکن های کاروان که بیش کوچک بوده و دارای امکانات محدودی هستند، تمامی امکانات زندگی را در خویشتن دارد و به طور جادار ساخته شده است. فضای تویی این ساختمان متحرک غصه مشابه با خانه های عادی است. ساختمانی یادشده که قابل…

اعلام ارج قطعی ترن مسافری تهران-وان

به گزارش ایسنا، قطار بین المللی مسافری تهران-وان از سوم تیرماه سال سیال طرز اندازی شد؛ اقدامی که در راستای توسعه همکاری های کشورهای منطقه و گسترش صنعت ایرانگردی و جهانگردی، با شریک شدن نحو آهن های ایران و ترکیه مدنظر قرار پژمان است. محمد رجبی – مدیرعامل انبازی محموله و نقل ریلی رجا تو گفت وگو با ایسنا، در خصوص قیمت بلیت…