داخل خانه خودتان عروج کنید

بوسیله گزارش خبرگزاری نرمی بوسیله نقل از نیواطلس، این خانه توسط شریک مینت تینی هوس ساخته شده و بر خلاف مسکن های کاروان که بیش کوچک بوده و دارای امکانات محدودی هستند، تمامی امکانات زندگی را در خویشتن دارد و به طور جادار ساخته شده است. فضای تویی این ساختمان متحرک غصه مشابه با خانه های عادی است.

ساختمانی یادشده که قابل وحدت به کامیون ها و دیگر وسایل نقلیه سنگین جاده ای است ۱۳ متر کشش داشته و نقشه کشی تویی چشم نوازی دارد. قد تریلر حامل این خانه از نوع درخت سرو ساخته شده و مساحت کل این خانه بوسیله ۳۷ متر مربع می رسد.

داخل داخل این خانه متحرک یک آشپزخانه طولانی با یخچال و فریزر، سینک ظرفشویی سرامیکی دوتایی، اجاق مدفوع و قفسه های مختلف گمارش شده است. همچنین فضایی بخاطر صرف کردن صبحانه غم داخل نظر پژمان شده است.

در ادامه یک درب، آشپزخانه را بوسیله دستشویی و حمامی با همه امکانات همواره می کند. دو اتاق هم در طبقه دوم این مسکن در دید اندوهناک شده که یکی دارای تخت دونفره بوده و دیگری برای اقامت یک یا دو کودک مناسب است. قیمت این ساختمانی متحرک که برای کوچیدن بوسیله تریلری با هشت تا دوازده چرخ حاجت دارد، هنوز اعلام نشده است.