روزانه ۵۰ نفر در جاده های ملک کشته می شوند

به گزارش ایسنا، اسماعیل نجار تو بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن در تبریز، پیش روی کرد: بر بن آمار ملی سالانه در سوانح ترافیکی با مصدومیت  ۲۵۰ هزار نفر روبرو هستیم که چنانچه تنها ۱۰ درصد از این افراد با معلولیت روبرو شوند، در این صورت سالانه ۲۵ هزار نفر به معلولین کشور تکثیر می شوند.

وی خسارت های مالی، در رو ارز و هزینه امکانات را از دیگر مسائل مرتبط با مشکلات سوانح رانندگی دانست و گفت: به منظور کاهش سوانح رانندگی مایه های مسئول و اجرایی از عموم  پلیس راهور، اورژانس، هلال احمر، راهداری و وزارت راه و شهرسازی تو مدیریت تصادفات دخیل هستند.

وی با اشاره بوسیله محدودیت ویژه آتش عنوان ها بخاطر حضور در صحنه تصادفات جاده ای گفت: آتش نشانی ها در کشور داخل محدوده شهری مسئولیت و ماموریت دارند و اگر راحتی است داخل جاده های مواصلاتی انجام عهده دار داشته باشند احتیاج بوسیله مجوز شهرداری و شورا داریم که این موضوع زمان پیشگاه تو صحنه را تکثیر می دهد.

نجار همچنین نبود آمبولانس ویژه برای سوانح داخل جاده های مواصلاتی را یادآور شد و گفت: تو تصادفات منجر به مرگ، متولی درگذشت وجود ندارد و اکثر آمبولانس ها زنده پیاده شدن هستند و باید این بغرنج نیز حل شود.