عراقی ها زمین نمی خرند دلار می آورند

تو بررسی ایستگاه گردشگران ورودی عراقی به ایران تا سال قبل بیشتر گردشگرانی که از آن کشور به ایران عروج کردند در صف گردشگردرمانی و پس از آن زیارتی استراحت داشتند که بیشترین ارزآوری در صنعت گردشگری ناحیه از عراق تأمین شد. از سال گذشته تاکنون اما براساس برنامه ریزی های انجام شده حجم ارزآوری گردشگران عراقی به ایران چندبرابر شده است. چون علاوه به خشکی امدن تداوی و زیارت، استراتژی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر تعریف تورهای ترکیبی بخاطر گردشگران عراقی متمرکز شد و بدین ترتیب آنها که برای زیارت به مشهد و قم سفر کردند یا آنها که داخل ردیف گردشگران درمانی به شهرهای نشانه گردشگری درمانی کشور سیر کردند در تورهای ترکیبی استراحت گرفتند و سیاحت همچنین به سیر آنها افزوده شد. تراز گردشگری ایران و عراق

معنای این تصمیم، ارزآوری بیشتر بوسیله ملک و خرج کرد بیشتر از سوی گردشگران عراقی درون ایران بود. پیگیری های همشهری از مراجع آماری قلمرو که برای نخستین بار منتشر می شود، محسوس کرد که در ۵ ماه ابتدا سال جاری یک میلیون و ۶۸۹هزار و ۸۳۷گردشگر عراقی بوسیله ایران سیر تکاملی کردند که نسبت به سال گذشته باز هم با تکثیر مواجه بود. سال گذشته و درون ۵ ماه مقدمه سال۹۷، تعداد یک میلیون و ۲۶۴هزار و ۸۵عراقی به ایران سفر کرده بودند که رقمی کمینه از آن چیزی است که داخل ۵ ماه اول امسال ثبت شده است.

جالب آنکه در ۵ ماه اول امسال تعداد گردشگران ایرانی که بوسیله عراق و عتبات رفته اند براساس اخبار مراجع آماری بوسیله همشهری، یک میلیون و ۹۹هزار و ۸گردشگر خروجی بود که مبین صنوبر مثبت گردشگری ایران و عراق است. یعنی ظرفیت گردشگران ورودی از عراق بوسیله کشور بیش از گردشگرانی است که از ایران بوسیله عزم زیارت و تماشا بوسیله عراق عروج کرده اند.

همین امسال موضوع خرید ویلاهای متعدد و زمین های وسیع خصیصه کشور و برخی شهرهای خوش آب و هوا در غرب ایران توسط عراقی ها بالا گرفت، ولی آیا گردشگران عراقی قادر به بیع زمین خواه ویلا تو ایران هستند؟ آیا قوانین ایران اجازه خرید خاک سرزمین توسط خارجی ها را حلال دانسته است؟ آیا دربست سالانه ویلاهای سیرت کشور توسط گردشگران عراقی صحت دارد؟ استاندارد ارزآوری گردشگران عراقی بخاطر ایران چه حد است؟ آیا اصلا آماری دقیق از نحوه هزینه کرد گردشگران عراقی در ایران حیات دارد یا ردگیری مقاصد گردشگری آنها تو ایران ممکن است؟ اصلا عراقی ها چند شب درون ایران اقامت دارند؟

همشهری این سؤالات را به همراه بررسی وضعیت بازار گردشگری عراق برای ایران با ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تو میان گذاشت و درون نخستین سؤال از او پرسید اهمیت راسته گردشگری عراق بخاطر ایران چیست؟

ولی تیموری می گوید: عراق ایستگاه مقدمه گردشگران ورودی بوسیله کشور را بوسیله خویشتن اختصاص داده است و حتی حجم گردشگران خروجی از ایران به نشانه عراق با توجه به تمامی برنامه ریزی ها برای تسهیل سیر تکاملی ایرانی ها به عراق باز هم تعداد گردشگران عراقی ورودی بوسیله ایران از تعداد گردشگران ایرانی خروجی به مقصد عراق بیشتر است. آمار معیار هزینه کرد گردشگران عراقی در ایران چگونه است و آنها چند روز بوسیله ایران سیر تکاملی می کنند؟ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سرزمین می گوید: هر گردشگر عراقی براساس آمار متوسط ۴.۹شب داخل ایران اقامت دارد و وقتی این طور حرفی ارائه می شود یعنی، گردشگران عراقی تنها بخاطر زیارت به ایران سفر نمی کنند که سفرهای تفریحی بوسیله شمال ملک و به استان های دلگشا آب وهوای غرب کشور دارند.

عراقی ها برضد اروپایی ها دلبستگی ای به سفرهای انفرادی بوسیله ایران ندارند. این انفراد تمامی آنهاست و عادت دارند که در گروه های پرتعداد به ایران سفر کنند؛ بنابراین براساس آنچه کمک گردشگری ملک به همشهری گفته است، هوی دارند بوسیله سمت هتل آپارتمان ها یا ساختمان مسافرهای مجوزدار در ایران بروند و تو این مراکز اقامت کنند.

شرایط اقتصادی عراقی ها تو ۴سال گذشته متحول شده است و سبک سیر تکاملی گردشگران عراقی بوسیله ایران نیز تفاوت زیادی با یک دهه قبل داشته است. عراقی هایی که داخل دهه قبل به ایران سفر می کردند چنان مسافران فقیری بودند که زائرسراها انباشته از انباشتگی آنها بود و عمدتا نیز به قصد زیارت به ایران سفر داشتند. حالا اما شرایط برای آنها متفاوت شده است و آنطور که کمک گردشگری کشور می گوید: عراقی ها در صف گردشگران ولخرج در ایران استراحت پژمان اند. عراقی ها سیرت ایران را زده اند؟

آیا زمین های شمال سرزمین در گیلان، مازندران و گلستان به تسخیر عراقی ها درآمده است؟ آیا آنها هستند که زمین های شمالی را با ارزش های کلان و درون وسعت بسیار یکجا خریداری می کنند؟ دستیار گردشگری می گوید: خیر چنین حلق. در گردشگری و دیگر مرزوبوم ها شیوه تنخواه گذاری خارجی بود دارد و همه حوزه ها تابع این طریق هستند. سرمایه گذاری در حوزه گردشگری عزب بوسیله ابداع زیرساخت های گردشگری مرتبط است و در همین قانون هم سرمایه گذاری باید به صورت مشارکتی و سهم ۵۱ بوسیله ۴۹ باشد. سرمایه گذار اجنبی تیمار نمی تواند بیش از ۴۹درصد تسهیم داشته باشد.

اگر عراقی ها بخواهند در ایران هتل احداث کنند البته که براساس سر تنخواه گذاری تا اینکه زمین مجانی در اختیار آنها گذاشته می شود. پس اینکه می گویند گردشگران عراقی در ایران زمین و خانه خریداری می کنند صحت ندارد. ادارات ثبت هم چنین چیزی را تأیید نمی کنند. البته مقدور است ایرانیان عرب زبان این رفتار را عمل داده باشند. عموما گردشگران عراقی و عرب اصطلاح وقتی وارد ایران می شوند، عرب زبان ایران داخل قالب راهنما آنها را وحدت می کنند و مقدور است راهنمایان آنها که عرب زبان ایرانی هستند اقدام بوسیله خرید زمین و خانه در سیرت ناحیه کنند که خب این موضوع ایرادی ندارد. سهم ۱۴۹۰دلاری هر عراقی برای ایران

گردشگران عراقی چند دلار درون ایران هزینه می کنند و سهم آنها درون ارزآوری به قلمرو چه اندازه است؟ اصلا گردشگران عراقی چه سهمی در درآمدزایی جوامع محلی دارند و به صورت غیرمستقیم چه مقیاس پول بوسیله مشاغل مرتبط با صنعت گردشگری ایران تنقیه می کنند؟ این سؤال تا زمان به حاصل نرسیدن حساب اقماری گردشگری ناحیه پاسخ ندارد و آمارها به هیچوجه باریک بین نیستند.

اما تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز این موضوع را تأیید می کند، اما به آماری که سازمان جهانی جهانگردی، شورای جهانی سفر و کنفرانس جهانی قناعت در ارتباط با تسهیم گردشگران جهان در منطقه جنوب آسیا که ایران نیز تو همین طبقه بندی راحتی اندوهناک است، رمز می یواش.

دستیار گردشگری می گوید: در اختتام سال۲۰۱۸ میزان خرج کرد یک گردشگر در منطقه جنوب آسیا بوسیله طور متوسط ۱۴۹۰دلار بود؛ بنابراین اگر بخواهیم بگوییم یک عراقی چه مبلغی درون سفر به ایران هزینه کرده است، باید این مغز پیاده شدن تعداد گردشگران ورودی از عراق بوسیله ایران کبود شدگی شود. اگر چه گردشگران درمانی عراق در ایران مبلغی زیاد بسیار از مبلغ اعلام شده از سوی مجامع جهانی هزینه می کنند.

با درنظر گرفتن آمار رسمی مجامع جهانی سیر و گردشگری و اقتصاد که از سوی کمک گردشگری اخبار شد می توان گفت که سال گذشته گردشگران عراقی به مگر گردشگران درمانی آن کشور، مبلغ یک میلیارد و ۸۸۳میلیون و ۴۸۶هزار و ۶۵۰دلار به صرفه جویی ایران دستیار کرده اند. درحالی که این آمار در ۵ ماه مقدمه امسال با نمو بیشتری مواجه شد و داخل ۵ ماه نخست سال ۹۸گردشگران عراقی ورودی به ایران ۲میلیارد و ۵۱۷میلیون و ۸۵۷هزار و ۱۳۰دلار به صرفه جویی جامعه ایرانی معاون کرده اند.  جدیت همسایگان بخاطر دزدی مهم ترین میدان گردشگری ایران

ولی تیموری، وضعیت گردشگری ایران را سخت وصف می کند. به عقیده او، درون همین وضعیت سخت بین المللی که چراغ مرزوبوم های دیگر خاموش می شود تنها مرزوبوم ای که با نشاط جلو رفته است صنعت گردشگری ایران است. او می گوید: چندین بار درون همین چند ماه گذشته، ایران وارد مقابله یمین با نیروهای متجاوز شد. ماجرای اسقاط پهپاد آمریکایی، ماجرای گروگانگیری سفینه ایرانی توسط انگلستان و مسائل دیگر همه نشان دهنده یک منطقه ناآرام بخاطر گردشگری است و این عذر ها می تواند موجب تضعیف گردشگری داخل چنین منطقه ای شود، اما تو همین شرایط ایران توانسته است صنعت گردشگری را بوسیله لباس مطلوب موسسه درنگ و چراغ آن را روشن نگاه دارد.

تا آنجا که در ۴ ماه اول امسال تعداد گردشگران ورودی به سرزمین نسبت به سال قبل ۴۰درصد رشد داشت. کارشناسان گردشگری معتقدند، ظرفیت بالای گردشگران ورودی از عراق به ایران اگرچه درون سال های گذشته دچار فداکار مسائل حاشیه ای نیز بوده است، ولی رقابت بر شیوه ارشد نمایی برخی موضوعات در ارتباط با گردشگران عراقی ورودی به ایران، کشورهای همسایه را بر آن داشت تا برای جذب گردشگران عراقی به ناحیه خویشتن دست بوسیله امر شوند و حتی دروغ پردازی را چاشنی اختلاس بازار گردشگری عراق از دست ایران کنند.

رقابت بخاطر ناامن جلوه اعطا کردن دست خط ایران برای گردشگران با شعار بست کردن مسیر گردشگران ورودی به ایران با توجه به ارزآوری بالای صنعت گردشگری برای کشور، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و حتی کشورهای همسایه را پهلو آن داشت تا ماهی مطلوب را از این آب گل آلود نخجیر کنند و تور شکارگاه گردشگران عراقی را پیاده شدن صنعت گردشگری ایران نیز بگسترانند.