تمام پروژه های عمرانی نیمه تمام پایتخت تا سال ۱۴۰۰ اتمام می شود

 به گزارش ایرنا، صفا صبوری دیلمی داخل جلسه پاسخگویی با محوریت پروژه های اولویت دار عمرانی پایتخت، گفت: تلاش می کنیم تا نصف مقدمه سال ۱۴۰۰ طولانی پروژه های نیمه تمام تکمیل شوند البته بجز برخی پروژه ها که مشارکتی هستند.

معاون متخصص و عمرانی شهرداری تهران ادامه قسط: فدایی از پروژه ها سنواتی هستند و چند سال کشش می کشد، متشابه شاهراه معصوم علی که درون یک دوره چندساله احداث شد.

به گفته صبوری، از ابتدای امسال تا کنون چهار پروژه نیم طولانی تکمیل شده است.

معاون شهردار با پیش روی اینکه پنج پروژه واقعی ما اولویت دار و احتیاج اصلی ایالت است، تصریح کرد: پروژه کوی نصر تا پایان سال، لله فاش تا ۲۲ بهمن، فاز فاتحه پروژه های شهید بروجردی و مثال رستگار در صورت حل معارضین موزه تا پایان سال و پروژه ۳۰ هزار متری فرهنگی رازی تو کنار بارو طغرل تا عاقبت دهه فجر تکمیل می شود.

وی نیز گفت: پروژه احداث لاین سریع العمل بزرگراه نواب که مدت ها زمین مانده و ترافیک شدیدی ایجاد کرده بود، فاتحه مقصد تمام شد.

صبوری افزود: از ابتدای سال تا کنون ۴ پروژه عمرانی درون ده تهران به نصیب برداری رسیده و پیاده شدن شالوده نمونه های که تو دست شهرداری است پروژه های جدید را نخست می کنیم؛ مثل پل تقاطع غیر همسطح گاز و نظامی که تا ابتدای ماه ربیع الاول در منطقه ۲۱ تهران گشادن می شود.

وی نیز با رمز به عملیات احداث پروژه بزرگراه شهید شوشتری، تشریح داد: طبق مصوبه شورا این پروژه باید مشارکتی انجام شود و در این خصوص فراخوان برای مشارکت مقدر شدن خصوصی داده شده است.

صبوری ادامه داد: هنوز موانع فضا زیستی پروژه شوشتری برطرف نشده چراکه اندکی از آن باید از جنگل ها و منابع طبیعی رد شود و بعد از صدور مجوزهای لازم و درصورتی که بخش خصوصی تمایلی به مشارکت نداشت به شورا پیشنهاد می دهیم که این پروژه را خودمان از محل شهود مالیات بسازیم.