سرحد خسروی تا وقوف ثانوی بسته شد

جعفر همتی داخل گفت وگوبا خبرنگا فارس تو کرمانشاه، اظهار داشت: مرز خسروی شهرستان قصرشیرین از شب گذشته و به برهان درگیری در فدایی از شهرهای سرزمین عراق، به قیافه موقت بسته شده است.

وی امتداد داد: زائران عتبات عالیات پس از عبور از مرز خسروی به بغداد منتقل می شوند که بوسیله علت درگیری ها و اغتشاشات، فعلا زائری داخل این دهات پسند نمی شود.

رئیس قرارگاه اربعین سرحد خسروی با رمز به رایزنی های ارتکاب شده با طرف عراقی از شب گذشته تاکنون در راستای بازگشایی مرز خسروی، گفت: سرحد قطعا به زودی و پس از برقراری کنف باز می شود.