کشف مدرکی درباره فوران مرکز کهکشان راه شیری

بهSGHAROOOONSGHAROOOON گزارش ایرنا بوسیله نقل از نیواطلس، پیاده شدن بنیاد این مطالعه حدود ۳.۵ میلیون سال پیش دو انفجار مخروطی شکل در دو موجب مخالف مرکز کهکشان متد شیری صورت گرفته که تاثیرات آن تا ۲۰۰ هزاره سال نوری پس ازآن قابل تجسس بوده است. اگر کهکشان روش شیری را بوسیله صورت یک دیسک چاق درون نظر بگیرید، خاکه زغال نیمسوز مولود از این انفجارها در بالا و تحت این صفحه گسترش یافته است، طوری که شبیه دو فانوس دریایی ارشد پرتوهای نور را ساطع می کنند.  

این ترکیدن که بوسیله خاکستر گرم سیفرت اسمی است، چنان قدرتمند بود که روانی ماژلانی را که بوسیله طور متوسط حدود ۲۰۰ هزاره سال نوری از کهکشان وضع شیری بور دارد، ناجور کرد. جریان ماژلانی دنباله ای از گاز است که از ابرهای ماژلانی مبصر و کوچک- دو کهکشان کوتوله که درون مدار کهکشان شیری قرار دارند- به جا باقی مانده است.

در واقع این پدیده از روی تاثیرش پهلو سیلان ماژلانی فاحش شد. این خاصیت موجب انتشار یک درخشش نوظهور و غریب می شود که عمدتا توضیح داده نشده است اما پیش از این یک مطالعه علامت داده است که نور ماورای بنفش ناشی از این شعله سیفرت باعث شده است که هیدروژن موجود درون جریان ماژلانی در طول موج خاصی بدرخشد.

محققان در این معاینه جدید با استفاده از داده های جمع آوری شده از تلسکوپ فضایی هابل، تایید کردند که این انفجار ۳.۵ میلیون سال پیش صورت محزون و عامل ساختن آن سیاه چاله فوق العاده عظمت به صیت Sgr A* A است که تو مرکز کهکشان اسلوب شیری راحتی.  

دارد محققان می گویند این مطالعه جدید نشان می دهد که سیاه چاله A* Sgr A مظنون اصلی این. غلیان است فعالیت هسته ای داخل این سیاه چاله فوق ارشد ضرورتا عزب عاملی است که برای ابداع این شعله ها به معادل کافی. قدرتمند است این کشف نشان می دهد مرکز کهکشان راه شیری زیاد دینامیک پر حرارت از چیزی است که قبلا تصور می.

شده است ماگما گوگلیلمو از دانشگاه سیدنی و یکی از مولفان این استیناف: می گوید این نتایج حس انسان را از کهکشان سیاق شیری دگرگون.