امضای تفاهم مجله بین دانشگاه ادیان و مذاهب قم و ۱۰۰ دانشگاه جهان

محور نشست خبری، حجت الاسلام والمسلمین «سیدابوالحسن نواب»، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم معرفی و مطالعه اهداف و برنامه های دانشگاه حیات. رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با پیش روی این که ماهیت دانشگاه ادیان و مذاهب بین المللی است، گفت: این دانشگاه که در آستانه ۲۵ سالگی خود قرار دارد، به یکی از بزرگ ترین باشگاه های بین المللی علمی شیعی مبدل شده است.

وی با اشاره بوسیله این که تاکنون ۴۵۲ هیات علمی از ۵۲ کشور جهان در قالب های متنوع از دانشگاه بازدید کرده اند، پیش روی کرد: با این که از این تعداد ۴۵ سفیر حضور داشته اند ولی هیچ کدام با طلبیدن نامه ما نیامده و خودشان رفتار کرده اند. حجت الاسلام والمسلمین نواب با اخبار این که تاکنون بیش از ۳۷ اردوی دانشجویی بوسیله کشورهای متنوع جهان داشته است، اظهار کرد: تو این دانشگاه ۳۱ استاد عالم خارجی یادگیری داشته که ۲ نفر از آنان عضو هیات علمی دانشگاه هستند.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب افزود: ۲۶۲ نفر از ۵۴ کشور جهان در دوره های کوتاه مدت دانشگاه حضور داشته اند. نکته ای که به آن ابرام دارم این است که این دانشگاه توانایی و دستور کار ای بخاطر پرداخت نفقه های سفرها و انواع پروگرام های علمی نداشته و ندارد و همه خرج ها را خویشتن متقاضیان معتدل شده اند. حجت الاسلام والمسلمین نواب پیاده شدن نقش اساسی دانشگاه در خلق پایداری صلح و گفت وگو با توجه بوسیله رویکرد اهتزاز انبیای الهی ایفا کرده است، گفت: با همین رویکرد بیش از ۱۰۰ تفاهم روزنامه شریک شدن فرهنگی- علمی با دانشگاه های شریف جهان به امضا رسانده ایم. وی در ادامه با مداومت بر این که نباید داخل مجامع علمی و فرهنگی متعاقب تشریفات و خرج های زائد بود، اضافه کرد: دشمنان اسلام از جمله گروه تروریستی داعش با رفتارهای وحشیانه خود حقانیت و اصالت و آبروی و اهداف اهتزاز دانشگاه ادیان و مذاهب را به از کار افتادن رسانده اند. طرح راه اندازی کلینیک فرقه درمانی

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با طرح این مطلب که اگر شاهد نفوذ برخی از قضیه های انحرافی و تعصب گرایانه در کشور هستیم مجرم پا بر جا جامعه روحانیون است، افزود: به نعوظ مثال داخل شهری قرین اهواز که مهد و کشور مهم شیعیان گیتی است نباید تماشایی برخی انحراف های مذهبی باشیم و ببینیم که عده ای بی مغز مردم را به رگبار می بندند.  حجت الاسلام والمسلمین نواب با تاکید بر این که فکر کردن پاک می تواند راه مبارزه با خاطر های انحرافی را نما بزند، افزود: آماده راه اندازی و دستور کار ریزی بخاطر کلینیک فرقه درمانی هستیم و تو این باره که فداکار از فرقه ها بوسیله قفا ضربه زدن به تشیع و نظم انقلاب اسلامی هستند به مسئولان هشدار داده ایم.