تعرض رسمی روسیه به حضور دیپلمات های آمریکایی در منطقه ممنوعه

به گزارش خبرگزاری نرمی به نقل از تاس،  سیاست باز آمریکایی که عزیمت داشتند در قالب مسافرت از یک پایگاه سری آزمایش های اتمی درون شمال روسیهاطلاعاتی را بوسیله مشت بیاورند، گرفتار شدند.

داخل میان افراد گرفتار شده رایزن های نظامی و دریایی آمریکا همچنین حضور دارند.

 این ۳ دیپلمات آمریکایی در حالی که در قطاری سوار شده و سرود داشتند با عبور از یک پایگاه مخفی آزمایش های اتمی روسیه رفتار بوسیله تصرف اطلاعاتی کنند، توسط مقام های امنیتی روسیه بازداشت شدند.

این در حالی است که آمریکا می گوید دیپلمات هایش عازم سفری رسمی بوده اند و قبلاً این موضوع را بوسیله مقام های روس اعلام کرده اند.