کاهش ۱۷ درصدی تصادفات جاده ای | استقرار ۶۵۰۰ نیروی راهور در مرزهای چهارگانه

به گزارش ایسنا، سردار سید کمال هادیانفر تو پایانه مرزی مهران با بیان اینکه در چهار روز آینده بار بازگشت زائران اربعین افزایش خواهد یافت، اظهار کرد: تا ۳۰ نرمی تمام همکاران پاسبان مقاوم درون مرزهای چهارگانه در ماموریت هستند و داخل مجموع ۶۵۰۰ نیروی پلیس راهور درون مرزهای ۴گانه سرزمین قرص است.

وی از کاهش ۱۷ درصدی تصادفات جاده ای نسبت به مدت شبیه سال گذشته خبر داد و گفت: تصادفات جرحی نیز ۱۹ درصد کاهش یافته و در مجموع متجاوز از ۲۲ درصد از حوادث جاده ای مربوط به عابران پیاده است.

رئیس پلیس راهور ناجا با رمز به این که ۶۵ درصد از حوادث رانندگی مربوط بوسیله عکس العمل است، ادامه انصاف: رانندگان بعد از قرار و رویا کافی رانندگی کنند.

وی به فعالیت سامانه سپهتن و کنترل نظارت ناوگان عمومی رمز کرد و از رانندگان مراد با احترام گذاردن طریق سفری توام با سلامت را برای خود و خانواده هایشان رقم بزنند.