گزارش وضعیت ترافیکی مرزها | تردد در چذابه، خسروی و شلمچه پرحجم اما فصیح

بوسیله گزارش ایرنا، مرکز مدیریت راه های ملک اخبار کرد: ترافیک نصف ثقل تو جاده پایانه مرزی مهران – ایلام – حمیل تو محدوده های مهران – صالح آباد و گلان بود دارد.

نیز ترافیک درون جاده سه گانه راهی شباب – حمیل نیمه سنگین گزارش شده است. نیز ترافیک در جاده سرابل – شباب نیمه وزین گزارش شده و تردد پرحجم و روانی در جاده بستان – چزابه – پایانه مرزی و بالعکس وجود دارد.

 تردد پرحجم و روانی درون جاده خرمشهر-پایانه مرزی شلمچه و بالعکس گزارش شده است.

تردد پرحجم و روانی نیز داخل جاده قصرشیرین – پایانه مرزی خسروی و بالعکس وجود دارد.

این گزارش می افزاید: تردد در جاده مهران به ایلام تا اطلاع مربوط باینده بصورت یکطرفه است و خوش نویسی جایگزین جاده ایلام به مهران (ایلام- ملکشاهی- مهران) انتخاب شده است.