افزایش گیت های ورودی و خروجی داخل مرزها | جمعیت ورود نسبت بوسیله خروج زائران ۵ مقابل شد

بوسیله گزارش شان معارفه رسانی پلیس، سردار حسین اشتری در بازدید از مرز چذابه، اظهارداشت: امسال به دلیل افزایش زوار اربعین، گیت های ورودی و خروجی را افزایش داده ایم.

وی افزود: برآورد ما نسبت بوسیله سال گذشته، این افزایش را مدال می رحم بنابراین تمهیدات اختصاص ای در نیروی انتظامی برای این موضوع اندیشیده شد.

برجسته ترین مقام انتظامی کشور با اطلاع دادن اینکه تیمار اکنون تردد در مرزهای چهارگانه به رخ روان انجام می شود، گفت: امسال از سرحد چذابه حدود ۵۷۲ هزار نفر تردد داشته اند که این رقم نسبت سال گذشته ۵۶ درصد افزایش داشته است.

فرمانده ناجا با بیان اینکه با تمهیدات رخ پژمان از سوی ناجا و با همتی که مسئولان مربوطه انجام دادند هیچ اسلوب بغرنج خاصی داخل مرزها نداشتیم، تصریح کرد: طولانی سعی ما در مجموعه نیروی انتظامی فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تردد رسیده زوار است اگرچه کاستی هایی نیز داخل این مبنا چه از طرف عراقی و یا از ناحیه ما حیات داشته که خوشبختانه این کاستی ها بوسیله سرعت رفع شد.

وی با اشاره به موج بازگشت زائران به کشور، گفت: برگشت زائران از چند روز گذشته شروع شده و تقریباً پری ورود زائران بوسیله مرزهای کشور نسبت بوسیله خروج آنها ۵ برابر شده است؛ همچنین بوسیله زائران برتر پند می کنم، بازگشت خود را مدیریت کرده تا به اشتی بوسیله کشور بازگردند.

فرمانده ناجا گفت: توصیه ما به زائرانی که زیارت خود را انجام دادند این است، زودتر بوسیله سمت مرزهای سرزمین بازگردند تا بوسیله ترافیک سنگین مسیرها و پایانه ها برخورد نکنند تا به سلامت بوسیله مقصدهای خودشان برسند.