سرحد مهران تا معارفه ثانوی بسته شد

به گزارش خبرگزاری نوا و سیما، محمد نوذری اقرار داشت: از طرف ایران هیچ مشکلی برای تردد جود ندارد، ولی عراق تو وضعیت نابسامانی برای پذیرش زائران و تجار راحتی دارد.

وی افزود: تا اطلاع مربوط باینده و آرام شدن تنش های موجود درکشور عراق، این قلمرو آمادگی پذیرش زائران و تامین زنهار آن ها را ندارد بنابراین بهتر اینکه زائران و بازرگانان سفر بوسیله عراق را بوسیله زمان بهتری موکول و از درگاه داخل مرزها خودداری کنند.

نوذری یادآور شد: در رو کامیون و ماشین های کاپوتاژ و ترانزیتی بوسیله مقبره عراق تا زمان گشایش وضعیت این کشور ممنوع است، اما ممنوعیتی برای تحویل جنین بوسیله کامیون های طرف عراقی داخل پایانه مرزی مهران وجود ندارد.

وی مداومت کرد: هم اکنون بیشتر نقاط عراق از جمله شهرهای مذهبی این سرزمین همانند کربلا و نجف بوسیله سبب ناآرامی های چند روز اخیر در وضعیت انقلاب زایی قرار دارند.

شهر مرزی مهران در ۸۵ کیلومتری جنوب غربی ایلام با داشتن مرز بین المللی، مهمترین و پا بر جا ترین مسیر تردد خودروهای شخصی، کامیون های حامل کالاهای صادراتی و خودروهای حامل زائران عتبات عالیات عراق است.