برخورد با اتوبوس های انبازی واحدی که اقدام به جابجایی مسافر بین شهری می کنند

بوسیله گزارش ایسنا، سردار سید تیمور حسینی درباره بازگشت زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: برابر پیش دماغ ها و برآوردهای ما تا پایان روز دوشنبه، اکثریت زائران اربعین حسینی بوسیله کشور بازخواهند گشت و از ظرفیت ترافیک داخل جاده ها و مسیرهای بازگشت از چهار پایانه مرزی در مرزهای خسروی، مهران، ایلام و شلمچه کاسته خواهد شد و تردد تو این مسیرها به حالت معمولی بازخواهد گشت.

وی با بیان اینکه پلیس تربیت و رانندگی تا زمان بازگشت آخرین گروه های زائران به ملک در آماده باش کامل خواهد بود، گفـت: ماموران پاسبان به منظور نگاهداری از جان دیگران مسافران و شهروندان با هرگونه سرکشی رانندگی حادثه ساز اصابت خواهند کرد.

رییس پلیس راه ملک در مورد اینکه آیا اتوبوس های درون شهری اعزام شده بوسیله پایانه های مرزی می توانند مسافران را در بین شهرها جابجا کنند، گفت: اتوبوس های شرکت واحد برای درگذشت زائران از پارکینگ ها تا پایانه های مرزی پیش بینی شده و دستور مسافرت برون شهری بوسیله آنها داده نخواهد شد و درون صورتی که ماموران نماینده راه با چنین مواردی روبرو شوند، حتما با آن اصابت خواهند کرد.

حسینی ادامه انصاف: اتوبوس برای انجام سفرهای بین شهری و بازگشت زائران به شهرهای خودشان به تعداد کافی حیات داشته و موافق هماهنگی های ارتکاب شده اتوبوس های مجاز باید نسبت به جابجایی زائران رفتار کنند.

رییس نماینده گونه کشور درون مورد بازگشت زائران اجنبی همچنین اظهار کرد: همانطور که بخاطر مسیر رفت زائران اتباع به خاص زائران پاکستانی تمهیدات خاصی را داشتیم، برای بازگشت این زائران نیز تمهیدات خود را اجرایی کرده و درون کشش مسیر بر تردد وسایل نقلیه حامل آنان بازرسی داریم. عمده این زائران از مرز میرجاوه باخبر قلمرو شده و از مرز شلمچه همچنین بیرون شدند که بخاطر بازگشت نیز از همین مسیر عبور کردند.