روش اندازی بوستان های آموزشی ویژه توانیابان

 همشهری آنلاین – سمیرا باباجانپور : شهردارمنطقه ۵مناسب سازی معابر و فضاهای عمومی برای توانیابان و معلولان  را از مهمترین اقدامات مدیریت شهری درون این زمینه دانست وگفت: «این راست همه توانیابان است که بتوانند به راحتی در دهات حضور یابند و از اماکن و فضاهای اشتراکی استفاده کنند، پیاده شدن همین اساس اراده جدی برای مناسب سازی  این فضا ها در منطقه ۵ لباس گرفته است.»

فریدون حیدری با اشاره به سیاق اندازی بوستان های آموزشی بخاطر توانیابان افزود:« گلستان های آموزشی وضعیت را بخاطر توانیابی معلولان مجهز می یواش و بنیاد ساز پیشگاه آنها درون خانه دادن می شود. به نظرم بوستان ساحلدر منطقه ۵ وضعیت مناسبی برای تبدیل شدن به بوستان آموزشی ویژه توانیابان دارد. »

 او در ادامه مفت سازی معابر برای توانیابان را در تقدم کارهای شهرداری منطقه دانست و گفت: «تا کنون گلستان ساحل به مساحت ۲۴ هزار متر مربع و گلستان سرداران شهید به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع کم قیمت سازی شده است، محورهای جنت آباد و شهران جنوبی همچنین هر کدام به متراژ ۱۲ هزار و ۸ متر بخاطر درگاه توانیابان بهسازی شده است. »

شهردار منطقه از مناسب سازی ساختمان نواحی ۱،۳،۴ شهرداری اطلاع داد و اعلام کرد : «داخل قالب طرح کم قیمت سازی اماکن و فضای شهری ۵ مدرسه داخل منطقه ۵ مناسب سازی شده است. »

اقدامات موثر شهرداری منطقه ۵ دراین  ماخذ نشانی منطقه برتر درمناسب سازی فضای شهری را برای این منطقه بوسیله همراه داشت. شهردار تهران با اهدای لوح تقدیر به شهردار منطقه ۵ از جدیت های مدیران منطقه  به عنوان برترین منطقه در کم قیمت سازی فضای شهری تقدیر کرد و این فعالیت ها را تلاشی بی وقفه برای تحقق شعار “تهران، شهری بخاطر همه” صیت برد.